Loved Sara Ali Khan's gharara?

Loved Sara Ali Khan's gharara?

Keep it casual

Keep it casual

Feeling festive

Feeling festive

Cocktail hour

Cocktail hour

Skip the dupatta

Skip the dupatta

A spaghetti strap anarkali

A spaghetti strap anarkali